Жупархан Еркегуль

E-mail: erkeshka16_01_89 @ mail.ru

 
 
Место работы: Евразийский гуманитарный институт, г. Астана, Казахстан
 
Должность: методист очного отделения
 
Основные направления научных исследований: сюжет и характер современной драматургии
 
Важнейшие публикации:
  1. Жупархан ЕркегүлҚ.Баянбаевтың балаларға арналған өлеңдерінің көркемдігі / Академик М.С.Серғалиевтің мерейтойына арналған студенттер мен магистранттардың ғылыми теориялық конференция материалдары.Астана 2008ж 143-148б.б.
  2. Жупархан ЕркегүлШешендік сөзбен толғау жанрының үйлесімі/ІХ Сәтбаев оқулары, атты жас ғалымдар студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми конференциясының  материалдары Павлодар2009ж 176-180б.б.
  3. Жупархан ЕркегүлМ.Мақатаев поэзиясындағы сағыныш мотиві/Ғылым және жаңа ұрпақ -2011 жоғарғы оқу орындарындары арасында студенттер мен магистранттардың ХІІІ ғылыми конференциясы 156-200б.б.2011ж.